+ مقره ها
این مبحث مربوط به درس تجهیزات شبکه استاد پور سلطان می باشد فایل مربوط را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. مقره


شنبه 27 فروردین 1390

عنوان آخرین یادداشتها