+ تحلیل مهندسی مدار هیت به همراه حل المسائل
نسخه فارسی کتاب تحلیل مدار ویلیام هیت ویرایش هفتم حجم:75.6 مگابایت دانلود فایل این کتاب مسائل ابتدایی را به صورت خلاصه حل نموده و بیشتر به جواب نهایی بسنده کرده است . اما فصول انتهایی را با دقت بیشتری حل نموده است . این کتاب حل تمرین ، مربوط به ویرایش ششم کتاب تحلیل مهندسی مدار (مدارهای الکتریکی) ولیام هیت می باشد و فقط جواب مسائل را داراست و صورت سوال را ذکر نکرده است . دانلود حل المسائل کتاب تحلیل مهندسی مدار - ولیام هیت به زبان اصلی (انگلیسی) .


دوشنبه 2 خرداد 1390

عنوان آخرین یادداشتها